Home Page Take a Quiz Take a Random Quiz Log In Sign Up
Kompas polityczny po Polsku
Komunizm nie ma prawa bytu
Podatki powinny być jak najniższe
Leseferyzm nie ma prawa bytu
Kapitalizm potrzebuje regulacji
Im silniejsze państwo, tym lepiej
Anarchizm nie ma prawa bytu
Nasze państwo powinno mieć mniej kompetencji
Wolność osobista jest ważniejsza od bezpieczeństwa
"Każdy według jego zdolności, każdemu według jego potrzeb" to dobry pomysł
"Jeżeli nie masz czego ukryć, nie masz się czego bać"